Ako vybaviť

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná osobám vo všetkých vekových kategóriách a navrhuje ju lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti.

Návrh na domácu ošetrovateľskú starostlivosť môže odporučiť :

  • lekár špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
  • ošetrujúci lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti,
  • ošetrujúca sestra ústavnej zdravotnej starostlivosti,
  • ošetrujúca pôrodná asistentka ústavnej zdravotnej starostlivosti.

O poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže lekára požiadať aj samotný pacient alebo jeho rodinný príslušník či zákonný zástupca, prípadne môžu priamo kontaktovať vybranú agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa.

Lekár, alebo iný zdravotnícky či nezdravotnícky pracovník je povinný informovať pacienta o môžnostiach výberu ADOS.

Pacient ma právo v prípade nespokojnosti kedykoľvek odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a môže kontaktovať ktorúkoľvek inú ADOS.