Naše služby

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je ambulantná forma zdravotnej starostlivosti poskytovaná v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom sociálnom prostredí fyzickým osobám, ktoré spĺňajú všetky nasledovné kritériá:

  • vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť
  • sú imobilné, čiastočne imobilné a nie sú schopné prísť do samostatného ambulantného zdravotníckeho zariadenia
  • nevyžadujú ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť odmietajú