Antigénové testovanie

Ako ambulantný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so zdravotníckym personálom sme zaregistrovaný ako jeden z poskytovateľov antigénového testovania.

Aktuálne poskytujeme / ponúkame  pretestovanie pre tieto skupiny:

  • našich pacientov, ich rodinných príslušníkov alebo doprevádzajúce osoby
  • organizátorom hromadných športových kultúrnych alebo spoločenských podujatí cca do 500 osôb, ako aj ich návštevnikov
  • pre firmy, škole, záujmové a športové krúžky, obce a menšie komunity – svadba, rodinná oslava, športový klub, deti, partie robotníkov a podobne
  • širokú verejnosť

Testy vykonávame buď v domácom prostredí pacienta, v prevádzkach objednávateľa alebo priamo na mieste konanie podujatia. Primárne testujeme v celom Žilinskom kraji. V prípade väčších testovaných skupín testujeme v celom Západoslovenskom a Stredoslovenskom kraji. Verejnosť testujeme podľa dohody, uprednostňujeme exteriér alebo priamo v ambulancii KNsP Čadca.

Služba je komplexná, to znamená vrátane administratívy ako je nahlasovanie a archivovanie výsledkov, zber a likvidácia nebezpečného biologického odpadu. Samozrejmosťou je splnenie všetkých hygienických a epidemiologických predpisov počas testovania.

Výstupom z testovania je papierové potvrdenie o vykonanom teste v Sj, Aj jazyku alebo potvrdenie vydávané pre Rakúsku republiku. Náhľady si môžete pozrieť tu SK, AJ, Rakúsko.

Bližšie informácii ako objednať nájdete na podstránke Ako objednať v záložke antigénové testovanie.

CENY

Aktuálne podľa nariadenia Ministerstva zdravotníctva a  vlády SR  nie je antigénové testovanie hradené z verejného zdravotného poistenie resp. zo strany štátu, preto je táto služba aktuálne spoplatnená podľa jednotlivých kategórií z ohľadom čo najnižšej ceny testovania. Viď tabuľka.

Antigénové testovanie tab. č1 – ceny

Žiadateľ Výsledná cena test administrácia Paušálna jednorazová platba Poznámka
náš pacient a jedna doprevádzajúca osoba zdarma zdarma testovanie sa vykonáva počas riadnej návštevy na ošetrenie
verejnosť (minimálne 5 osôb) 5 eur zdarma iba okresy Čadca, Krásno nad Kysucou, Kysucké Nové Mesto, až po Makov
firmy, školy, obce a menšie komunity 3,9 eur * od 10 do 120 eur** iba Žilinský kraj
hromadné podujatia 9,5 eur * od 10 do 190 eur** Západoslovenský a Stredoslovenský kraj

* cena sa môže zmeniť podľa dostupnosti a cien samotných testov
** cena bude určený v danom rozmedzí podľa miesta výkonu a testovacích podmienok

Viac informácii ako objednať nájdete na podstránke Ako objednať v záložke antigénové testovanie.