SESTRIČKA

Agentúra domácej ošetrovateľskej
a domácej opatrovateľskej starostlivosti

SESTRIČKA

Agentúra domácej ošetrovateľskej
a domácej opatrovateľskej starostlivosti

Poslaním ADOS Sestrička s.r.o. je odborná a bezplatná zdravotná starostlivosť o pacientov v ich prirodzenom domácom prostredí. Zdravotnú službu dopĺňame aj o komplexnú opatrovateľskú službu v bydlisku klienta. Pracujeme v celom regióne Kysúc.

SESTRIČKA

Ambulantný poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti

SESTRIČKA

Ambulantný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

V aktuálnej COVID situácii ponúkame pre našich pacientov ich rodinných príslušníkov, firmy, organizátorov športových a kultúrnych podujatí, ako aj širokú verejnosť testovanie formou Antigénových testov.

O nás - Sestrička s.r.o.

Komplexná ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť

Služby vykonávame v domácom prostredí pacienta – klienta. Zdravotná služba je bezplatná hradená zo zdravotného poistenia. Pracujeme denne vrátane víkendov, štátnych a cirkevných sviatkoch. Naša práca je naše poslanie.

Napíšte nám

na Vaše otázky Vám radi zodpovieme