Opatrovateľská služba

Poskytujeme profesionálnu domácu opatrovateľskú starostlivosť, ktorej cieľom je zabezpečiť čo najvhodnejšie životné podmienky pre občana v jeho domácom/prirodzenom životnom prostredí.  Opatrovateľskú službu poskytujeme pre každého občana ktorý je odkázaný na fyzickú pomoc inej osoby: pre sociálne, zdravotne, fyzicky či inak hendikepovaných klientov, pre seniorov, ich rodiny a priateľov.

Našou veľkou výhodou okrem znalosti regiónu, je možnosť kombinovať terénnu opatrovateľskú službu s terénnou ošetrovateľskou službou (ktorá je bezplatná) a ponúknuť tak klientovi/pacientovi a jeho rodine komplexnú pomoc v ťažkej životnej situácii.

Úkony patriace pod opatrovateľské služby:

  • starostlivosť o hygienu
  • stravovanie s dodržiavanie pitného režimu
  • vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
  • obliekanie, vyzliekanie
  • mobilita, doprovod
  • základná starostlivosť o domácnosť
  • sociálne aktivity, stráženie

Službu domáce opatrovanie ponúkame v časových intervaloch  2, 4 alebo 8 hodín v jednotlivých dňoch ktoré si určí pacient. Riešime všetky stupne odkázanosti od I. po 6-ku.

Ceny v cenníku: viď tabuľka

Opatrovateľská služba – samoplatca pracovná doba* cena za 1 hodinu stupeň odkázanosti
vo vybratom čase a  pracovných dňoch  od 7:00 do 17:00 2 hodiny 9 eur s DPH/hod. od „0“ po 4. vrátane
vo vybratom čase a  pracovných dňoch  od 7:00 do 17:00 4 hodiny 6,50 eur s DPH/hod. od „0“ po 4. vrátane
vo vybratom čase a  pracovných dňoch  od 7:00 do 17:00 8 hodín 4,50 eur s DPH/hod od „0“ po 4. vrátane

* čas a termíny si klient zvolí podľa potreby, a ak to je možné vie si ich prispôsobovať.

Príplatky za príplatok za každú aj začatú 1 hodinu
stupeň odkázanosti V a VI 2,5 eur s DPH/hod*
opatrovanie v pracovné dni  od 17:00 do 22:00 1 eur s DPH*
opatrovanie v dni pracovného pokoja a štátnych  sviatkov 1 eur s DPH*

*príplatky sa pripočítavújú k základnej cene resp. sa spočítavajú podľa jednotlivých podmienok

Rozdiel medzi ošetrovateľskou a opatrovateľskou službou:

Ošetrovateľská služba je vykonávaná prostredníctvom zdravotných sestier, a jej cieľom je poskytnúť pacientovi indikovaný zdravotnícky výkon za účelom zlepšenia jeho zdravotného stavu napríklad: ošetrenie rán, dekubitov, vredov, podávanie infúzií, rehabilitácie, odbery a podobne.

oproti tomu je

Opatrovateľská služba je služba určená na pomoc klientovi (a aj jeho rodinnému príslušníkovi) v bežných a pre život nutných úkonov ako sú napríklad: stravovanie a pitný režim klienta, toaleta, kompletná hygiena, doprovod k lekárovi, na úrad, voľnočasové aktivity, stráženie a podobne

Viac informácii ako objednať nájdete na podstránke Ako objednať v záložke opatrovateľská služba.