Ošetrovateľská služba

Ako objednať

Ošetrovateľská služba

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme pacientom všetkých vekových skupín v pohodlí ich domova alebo v ich inom prirodzenom prostredí (škola, domov dôchodcov a podobne). Je bezplatná – hradená z verejného zdravotného poistenia cez jednotlivé zdravotné poisťovne. Naša agentúra je zaradená v základnej minimálnej sieti a má zmluvy so všetkým zdravotnými poisťovňami: VsŽP, Dôvera, Union.

Návrh na domácu ošetrovateľskú starostlivosť môže odporučiť :

lekár špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,

ošetrujúci lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti,

ošetrujúca sestra ústavnej zdravotnej starostlivosti,

ošetrujúca pôrodná asistentka ústavnej zdravotnej starostlivosti.

O poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže lekára požiadať aj samotný pacient alebo jeho rodinný príslušník či zákonný zástupca, prípadne môžu priamo kontaktovať vybranú agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa.

Postup objednávania v našej agentúre.

  • Pripravte si: celé meno a adresu (kde bude ošetrovaný) pobytu pacienta, meno ošetrujúceho lekára, diagnózu (popis stavu pacienta), kontaktnú osobu ak to stav pacienta vyžaduje.
  • Kontaktujte nás na tel. čísle: 0905 778 843 alebo emailom jjanscova@sk kde si dohodnete podrobnosti a prvý termín návštevy.
  • Podklady: všetky potrebné dokumenty vybavíme za Vás, nepotrebujete nič riešiť. (ak ich už nemáte od ošetrujúceho lekára)

Lekár, alebo iný zdravotnícky či nezdravotnícky pracovník je povinný informovať pacienta o možnostiach výberu ADOS.

Pacient ma právo v prípade nespokojnosti kedykoľvek odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a môže kontaktovať ktorúkoľvek inú ADOS.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte mailom na jjanscova@sk alebo sestricka@sestricka-ados.sk alebo na telefónnom čísle 0905 778 843.