O nás

Hlavným poslaním Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) Sestrička s.r.o. je komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov všetkých vekových kategórií v ich prirodzenom domácom prostredí,  alebo v inom prirodzenom prostredí (Domov sociálnych služieb, hospic, školské zariadenie a podobne).

Vzhľadom na zvyšujúci sa dopyt aj po opatrovateľský službách, sme od 1.9.2021 zaviedli (zatiaľ platenú) opatrovateľskú službu pre klientov v mieste ich bydliska, čím výrazne zvyšujeme nielen komfort klienta/pacienta a jeho rodinných príslušníkov. Je možné si objednať opatrovanie denne vrátane sviatkoch a to na 2, 4 alebo 8 hodín. Bližšie informácie nájdete na našej podstránke „Opatrovateľská služba

Ako ambulantná zdravotná služba spolupracujeme so všetkými zdravotnými poisťovňami (Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Union zdravotná poisťovňa a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.),  naše zdravotnícke služby sú bezplatné a to aj pre klientov zahraničných poisťovní (Slovenský občania ktorý pracujú napr. v Českej republike či v akomkoľvek štáte EU a pod.).

ADOS sestrička ako ambulantný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, na základe zmlúv so zdravotnými poisťovňami,  poskytuje svoje služby už viac ako 25 rokov a to v okresoch Čadca, Krásno nad Kysucou a Kysucké Nové Mesto, teda v celom regióne Kysuce.

O kvalite, nasadení a odbornosti, svedčí mnoho ďakovných správ od našich klientov a ich rodinných príslušníkov. Bližšie informácie nájdete na našej podstránke „Ošetrovateľská služba

SESTRIČKA

Agentúra domácej ošetrovateľskej a domácej opatrovateľskej starostlivosti.

Domáce ošetrovanie a opatrovanie realizujú zdravotné sestry alebo odborne vzdelané opatrovateľky s dlhoročnou praxou zo skúsenosťami na nemocničných oddeleniach resp. zo skúsenosťami s opatrovaním seniorov v zahraničí.

Vedenie spoločnosti, ale aj samotný zamestnanci vnímajú svoju prácu v prvom rade ako svoje poslanie a v tomto duchu pristupujeme ku každému klientovi.